Johan Sverdrup

En del av den store Johan Sverdrup utbyggingen

2018 ser ut for å bli et veldig bra år for Vigor Industrier. Etter  noen år med lav aktivitet i offshorebansjen er det nå full fart igjen. Vi er med på hook-up på Johan Sverdrup, og har så langt 44 operatører i fast rotasjon. Vi har ansatt flere nye medarbeidere og er pr. i dag 76 ansatte. 

Johan Sverdrup

Understell til Johan Sverdrup. Foto: Kværner

2018 har startet veldig bra. Vi er for tiden innleid til Kværner Verdal med en stor styrke. Hovedsaklig på Johan Sverdrup, men også på andre mindre prosjekt.

Foto: Kværner ©


Vår presentasjonsfilm