HMS-nytt sommer 2016

Arbeid i trange rom eller i dårlig ventilerte områder:
Vi er inne i en tid der aktiviteten offshore øker.  Stansaktiviterer ute i sjøen innebærer mye entring i tanker og lukkede rom, vi har derfor i denne perioden satt HMS-fokus på denne problematikken.
 Alle er kjent med faren med å oppholde seg på steder der det kan være lite oksygen eller det er fare for farlige gasser. Prosedyrer for arbeid i slike områder er etablert både ved anlegg på land og offshore.
Tiltak ved sveising i tanker og trange rom

Vår presentasjonsfilm