Johan Sverdrup

En del av den store Johan Sverdrup utbyggingen

2018 ble et veldig bra år for Vigor Industrier. Etter noen år med lav aktivitet i offshorebansjen, er det nå full fart igjen. Vi var med på hook-up på Johan Sverdrup, og har hatt 44 operatører i fast rotasjon. Vi har ansatt flere nye medarbeidere og er pr. i dag 62 ansatte.