Vi tilbyr

Operatører innenfor mekanisk industri

Vårt forrretningsområde er utleie av kvalifisert personale innen mekanisk industri på land, offshore og på skip.

Våre medarbeidere er høyt kvalifiserte, og har gjerne multifaglig kompetanse og bred erfaring fra mange ulike typer oppdrag.

Vi har et meget godt rykte på oss i markedet som en rask, pålitelig og seriøs leverandør. Du kan stole på oss!

Per 1. juni 2019 har vi 75 ansatte fagpersoner med fagbrev innenfor:

  • Industrirørlegging
  • Platearbeid
  • Sveis (tig, titan, rørtråd, pinner)
  • Mekanikk

Noen av våre ansatte har fagbrev i flere fag, og vi har flere formanns-/baskandidater blant våre ansatte.

Vi har kun sertifiserte sveisere. De fleste har også boltetrekker- og/eller riggekurs.

Vi har oppdaterte kompetanseprofiler på alle våre ansatte til enhver tid, og du kan være sikker på at du får riktig personell til jobben!